CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT MÙI 2015
CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT MÙI 2015

Đón năm mới Xuân Ất Mùi BBT xin kính chúc toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh và gia đình mọi ngời sức khỏe dồi dào, làm ăn tấn tới, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Chúc đất nước đổi mới, chúc Đại hội đảng các cấp  thành công, chúc nhân dân xã nhà và những người con xa quê hạnh, phúc thành đạt ! 

Tác giả bài viết: BBT