Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của Chính phủ; Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đến năm 2020 Công đoàn trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã xây dựng chương trình hành động, đồng thời phát động phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào. "Dạy tốt, học tốt", "Giỏi việc trường, đảm việc nhà". Công đoàn trường cũng đã triển khai tuyên truyền vận động đoàn viên tham gia lao động thực hiện nhiều việc làm thiết thực chung tay xây dựng nông thôn mới như:  giữ gìn vệ sinh môi trường, thể hiện qua việc tích cực thu gom và xử lý rác thải đúng quy định, tích cực tham gia trồng hoa trên các tuyến đường, xây dựng hàng rào cây xanh, góp phần tạo vẻ mỹ quan xanh - sạch - đẹp cho làng quê Bùi La Nhân.

  Sau đây là một số hình ảnh minh họa.

                                                           CTCĐ

                                                    Trần Doãn Tình