MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG VÀ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU
THÁNG 9- 10/ 2015
 
 
          Ngay từ tháng 8 năm 2015 BGH, Hội đồng trường đã tiến hành thực hiện tốt các hướng dẫn của Phòng GD- ĐT, Sở GD – ĐT về hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ năm học 2015 – 2016. Trong đó trường đã tiến hành tốt các nhiệm vụ;
          Tiến hành ra soát, kiến nghị tham mưu với các cấp về công tác chuẩn bị bán trú cho học sinh từ rất sớm(tháng 5/ 2015). Tiến hành các bước xây dựng mục tiêu, kế hoạch năm học. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí trường học, đổi mới phương pháp dạy học. Năm học đầu tiên trường tiến hành dạy tin học cho học sinh lớp 3,4,5. Thực hiện bán trú cho học sinh lớp 1,2. Thực hiện tiếp mô hình trường học mới VNEN. Dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 3,4,5. Tiếp tục thực hiện Tiếng Việt 1 CGD. Thực hiện tốt công tác Phổ cập GDTH ĐĐT mức 2. Tập huấn trường học kết nối và các chuyên đề khác có chất lượng.
          Thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tổ chức lễ khai giảng đúng tinh thần mới theo hướng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Trường đã tiến hành triển kha tốt các các hoạt động dạy và học đầu năm. Ổn định tổ chức bộ máy nhà trường, nền nếp lớp học, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất thực hiện công tác bán trú, phòng tin học, cảnh quan khuôn viên, đồ dùng, thiết bị sách vở cho học sinh đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ hiệu quả công tác dạy học.
          Triển khai có chất lượng các hoạt động mới như; đưa dân ca ví giặm vào trường học, tăng cường các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỉ năng sống, hoàn thành có chất lượng các cuộc thi tìm hiểu, góp ý các dự thảo văn bản pháp luật theo hướng dẫn.
          Trường đã tiến hành Hội nghị Chi bộ, Hội nghị CB – CC –VC, Đại hội Liên đội đúng theo các văn bản hướng dẫn. Các hộ nghị thành công góp phần vào việc hoàn thiện kế hoạch, xác định đúng trọng tâm mục tiêu, tìm ra giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.
          Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu của nhà trường trong thời gian qua.