TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG TH ĐỨC LA
1.      CHI BỘ
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ
1 Nguyễn Văn Lợi 07/01/1970 Bí thư
2 Nguyễn Ngọc Hà 11/01/1978 P. Bí thư
3 Nguyễn Thị Thanh Bình 10/12/1967  
4 Cao Thị Thanh Hợi 22/9/1971  
5 Nguyễn Thị Vân 05/10/1970  
6 Phùng Thị Xuân 21/7/1963  
7 Lê Thị Hạnh 30/8/1963  
8 Trần Thị Nhung 16/8/1981  
9 Lê Thị Hồng Thắm 15/5/1981  
10 Nguyễn Thị Thu Hương 01/12/1982  
 
 
 2.     BAN GIÁM HIỆU
Hiệu trưởng  - Nguyễn Văn Lợi
P. Hiệu trưởng – Nguyễn Ngọc Hà
 
3.     BCH CÔNG ĐOÀN
-         Nguyễn Ngọc Hà  - Chủ tịch công đoàn
-         Đoàn Thị Hương Thơm – Phó CT- TB Nữ công
-         Nguyễn Thị Vân - Ủy viên- Ban kiểm tra
4.     BCH CHI ĐOÀN
-         Lê Thị Hồng Thắm – Bí thư
-         Nguyễn Thị Thu Hương – P Bí thư
5.     TỔ CHUYÊN MÔN
      - Cao Thị Thanh Hợi – Tổ trưởng tổ 4,5
      - Nguyễn thị Thanh Bình – Tổ trưởng tổ 1,2,3
      - Trần Thị Bích Hạnh – Tổ trưởng tổ ghép.
6. LIÊN ĐỘI
     Tổng phụ trách – Lê Thị Hồng Thắm
     P. Tổng phụ trách - Nguyễn Thị Vân
     Liên đội trưởng – Nguyễn Khắc Thiên
     Liên đội phó – Lê Khánh Ly
7.         BAN THANH TRA NHÂN DÂN
      Trưởng ban : Lê Thị Hạnh
       Phó ban.       Nguyễn Thị Vân
      Ban viên:      Trần Thị Hồng Bích

Tác giả bài viết: BBT