Trường TH Đức La tổ chức bán trú cho học sinh lớp 1

          Ngày 02/ 3/ 2015, Trường TH Đức La tiến hành tổ chức bán trú cho học sinh lớp 1 và một số học sinh lớp 2,3.  Số học sinh tự nguyện ở bán trú lớp 1 là 19 em/ 22 em,đạt lỉ lệ 86 %. Ngoài ra còn có 2 em lớp 2 và 12 em lớp 3 đang kí bán trú. Nhà trường đã tiến hành mua sắm cơ sở vật chất đồ dùng phục vụ bán trú, Hợp đồng với Trường MN tiến hành nấu ăn cho các em với các yêu cầu đảm bảo tiêu chuẫn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo đủ chất lượng dinh dưỡng. Nhà trường có phòng ăn và ngủ cho học sinh đảm bảo sạch ssex, thoáng mát và vệ sinh. Thông qua bán trú học sinh được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng đảm bảo tốt cho phát triển sức khỏe thể chất đễ đáp ứng yêu cầu học tập của các em. Ngoài ra qua ở bán trú các em còn được hình thành các kỉ năng sống cơ bản như vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong ăn uống, nền nếp nghỉ ngơi, ngủ nghỉ đúng thời gian đảm bảo hình thành cho học sinh thói quen tác phong công nghiệp của con người hiện đại trong thời đại mới.