Đ/c Nguyễn Xuân Linh Bí thư-Chủ tịch UBND khai mạc Hội nghị

Đ/c Nguyễn Xuân Linh Bí thư-Chủ tịch UBND khai mạc Hội nghị
          Vừa qua xã Đức La đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2014, thành phần dự Hội nghị có các đồng chí trong thường trực đảng  ủy. UBND, HĐND, các  ban ngành cấp xã, hai trường TH-MN và các cá nhân điển hình trong phong trào thi  đua yêu nước của địa phương.
          Hội nghị đã đánh giá tổng kết hoạt động thi đua yêu nước của địa phương trong 5 năm, qua đó đã nhận thức đúng đắn về vai trò tác dụng của công tác thi đua khen thưởng từ cán bộ đến nhân dân vì thế đã có chuyển biến tích cực của phong trào. Tiêu biểu là phong trào đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, áp dụng các tiến bộ KH-KT vào trồng trọt chăn nuôi; tăng năng suất và chất lượng hiệu quả cây con; phong trào vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào “tuổi trẻ giữ nước và thanh niên lập nghiệp” của đoàn Thanh niên; phong trào “phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội phụ nữ xã; phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội CCB xã; phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc” của Hội người cao tuổi v.v.. đã thu được nhiều kết quả to lớn, đã tổng kết và nhân rộng nhiều gương người tốt việc tốt điển hình tiêu biểu góp phần tác động tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội cũng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong xã ngày càng vững mạnh.
          Công tác xây dựng nông thôn mới trên đà khởi sắc, đạt vững chắc 8/18 tiêu chí.
          Với định hướng nông nghiệp vẫn là mặt trận hàng đầu, bằng phương châm “lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân”, công tác thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, phát động phong trào xoá bỏ vườn tạp, cải tạo đàn bò lai sin, cải tạo đàn lợn nái, phong trào đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tăng nhanh, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, trên hộ sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ hàng hoá, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.
          Phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hoá thông tin, TDTT, VHVN gắn liền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các ngày thành lập Hội, các ngày tết trong các năm có nhiều chuyển biến tích cực thu hút các đơn vị thôn xóm, các tổ chức, đoàn thể và nhiều cá nhân tham gia tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội TDTT v.v., nhà văn hoá các thôn được xây dựng khang trang.
          Công tác giáo dục ngày càng chuyển biến cùng với phong trào thi đua “hai tốt” gắn với cuộc vận động “Dân chủ kỹ cương- tình thương trách nhiệm”, thực hiện xã hội hoá giáo dục và phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
          Với chất lượng giáo dục ngày càng tăng lên, cơ sở vật chất được tăng cường. Trường tiểu học được xây dựng cao tầng, khang trang, đủ lớp học và các phòng chức năng, đủ các cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học; trường đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 1. Trường Mầm non đã huy động được tỉ lệ trẻ ra lớp đạt yêu cầu đề ra.
Thực hiện tốt phong trào xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, hiệu quả.
          Hội nghị đã đề ra các phương hướng nhiệm vụ phong trào thi đua 5 năm (2015-2019) một cách sát đúng với tình hình nhiệm vụ  mới với các chỉ tiêu phát triển quan trọng, trong đó nhấn mạnh việc hoàn thành 18/18 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phấn đấu về đích trước thời hạn.
          Hội nghị đã bầu ra đoàn đại biểu dự Hội nghị thi đua yêu nước cấp huyện gồm 3 các nhân: Nguyễn Xuân Linh; Vũ Thị Liệu; Nguyễn Hữu Khương
          Phong trào thi đua của các cấp, các đoàn thể mặt trận từ xã tới thôn xóm đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữ vững quốc phòng - an ninh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Trao thưởng cho các điển  hình tiêu biểu